Mark Huijser

Pastebin van een webdeveloper

Aargh. Session timeout !

2 years ago · 2 MIN READ
#SSH  #Linux 

Weleens ingelogd op een extern systeem, een belangrijk proces opgestart , maar precies op dat moment knalt je verbinding eruit ? "Screen" is je vriend!

Het commando “Screen” geeft je de mogelijkheid om meerdere “windows” (virtuele terminals) te openen op een op Unix gebaseerd systeem (Dus ook OSX, unbuntu etc …)

Als je computer vastloopt, of , als je via een netwerkverbinding bent ingelogd, maar de verbinding bent verloren, worden de processen die je binnen “screen” hebt opgestart niet afgebroken. Je hoeft dus niets te herstellen of opnieuw te beginnen, maar je kunt gemakkelijk de draad weer oppakken waar je was gebleven met het commando:

screen -r

Screen starten

Om screen te starten gebruik je het volgende commando: screen

Óf, als je het netjes vindt om de screen sessie een naam te geven: screen -S <Naam van je screensessie>

Om een lijstje van reeds bestaande screens op te vragen: screen -ls

Aan een bestaande screen-sessie attachen screen -x <naam>

Gebruik voor naam de naam die je terugvindt met screen -ls

Je van een screen “losmaken” : detach

Om uit je screen te ontsnappen, zodat je er later weer naar kunt terugkeren gebruik je binnen screen het commando Ctrl-a d

Screen afsluiten

Typ binnen je screen op de commandline eenvoudig: exit

Veelgebruikte screen commando’s

Binnen screen zijn de volgende commando’s erg handig:

Comando Toelichting
Ctrl-a c Nieuw window
Ctrl-a k Huidige window afsluiten
Ctrl-a w Lijst van alle windows windows weergeven (het huidige window is gemarkeerde met “*”)
Ctrl-a 0-9 Ga naar het window met het nummer 0-9
Ctrl-a Ga naar het volgende window
Ctrl-a Ctrl-a Wissel tussen het huidige en het vorige window
Ctrl-a [ Kopie modus
Ctrl-a ] Plak gekopieeerde tekst
Ctrl-a ? Help (toont een lijst met commando’s)
Ctrl-a Ctrl-\ Screen afsluiten
Ctrl-a D (Shift-d) Detach en uitloggen
Ctrl-a d Detach, maar shell openhouden

Een blok kopieren

Om in de Kopieer-modus te komen, toets Ctrl-a [.

Om de cursor te bewegen, gebruik je de h, j, k en l (de letter l) toetsen. Met 0 (het cijfer 0) of ^ (het dakje) kun je de cursor naar het begin van de regel verplaatsen, en de $ (het dollar-teken) brengt de de cursor naar het einde van de regel. Ctrl-b zet de cursor één pagina terug, en Ctrl-f brengt je een pagina verder. Om de linker en rechter marge van je selectie te bepalen gebruik je c en C (Shift c). Met de spatiebalk start en stop je met het selecter van de tekst. Om de kopieer-modus te verlaten gebruik je Ctrl-g.

Een blok plakken

Om de gekopieerde tekst in het huidige window te plakken gebruik je Ctrl-a ]

Verdere info

De unix-manual van screen is aardig leesbaar. Als je er wat dieper in wilt duiken gebruik dan het commando: man screen

···

Mark Huijser


comments powered by Disqus

"When my heart is overwhelmed, lead me to the Rock that is higher than I"

Psalms 61